Glaucoom

Bij glaucoom ontstaat er schade aan de oogzenuw. Dit leidt tot vermindering van het gezichtsveld. De schade die is ontstaan kan niet worden hersteld, maar een tijdige opsporing en een goede behandeling kunnen verdere aantasting beperken.

oogonderzoek

Wat is glaucoom nu eigenlijk?

Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw. De oorzaak ervan is nog onbekend. Vaak speelt een verstoring van de waterhuishouding in het oog een rol. Hierdoor ontstaat er een te hoge druk binnen het oog. Door die verhoogde oogdruk wordt de bloedvoorziening van de oogzenuw afgekneld. Daardoor raken de vezels van de oogzenuw steeds meer beschadigd. Blijft de oogdruk te hoog, dan gaan de zenuwvezels kapot. Hierdoor vallen er, zonder dat men het opmerkt, gedeelten van het gezichtsveld uit.

In het beginstadium veroorzaakt glaucoom dus geen klachten. Vroege herkenning is belangrijk, omdat onbehandeld glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en uiteindelijk tot blindheid kan leiden. Vaak is de oogboldruk verhoogd, maar dat is niet altijd het geval. Er kan ook glaucoom ontstaan bij een normale en zelfs een lage oogboldruk. Veelal speelt een slechte bloedtoevoer naar de oogzenuw een rol.

Oorzaak

De oorzaak van glaucoom is binnen de wetenschap nog niet tot in detail bekend. Maar er zijn wel een aantal factoren die de kans op glaucoom verhogen. Hoewel een verhoogde oogdruk niet automatisch betekent dat u deze ziekte ontwikkelt, is het wel een teken dat u risico loopt. Inmiddels is aangetoond dat erfelijkheid een grote rol speelt. Hebben familieleden in de eerste of tweede graad deze ziekte dan is de kans maar liefst 10 keer zo hoog dat u het in uw leven ook krijgt. Daarbij is leeftijd ook een bepalende factor. Ouderen krijgen veel vaker te maken met deze ziekte. En heeft u last van sterke bij- of verziendheid? Dan behoort u ook tot deze risicogroep.

Typen

De meest voorkomende vorm van glaucoom is primair openkamerhoekglaucoom. Glaucoom kan ook ontstaan als gevolg van andere problemen met de ogen: verwondingen, ontstekingen, tumoren, afsluiting van een bloedvat, andere oogziekten of oogafwijkingen. We spreken dan van secundair glaucoom.Acuut (kamerhoekafsluitings)glaucoom is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door aanvallen van sterk verhoogde oogdruk. Dit komt doordat de toegangsweg tot het afvoersysteem van het oogvocht wordt afgesloten: afsluiting van de kamerhoek. Acuut glaucoom geeft een rood oog, is pijnlijk en het zicht is door een troebel hoornvlies sterk verminderd.

Bij baby’s, kinderen en jonge volwassenen kan men soms een aangeboren vorm van glaucoom aantreffen. Meestal is er dan sprake van een aangeboren afwijking in de ontwikkeling van het afvoersysteem voor het inwendig oogvocht.

Risicogroepen

Wanneer loopt u het risico glaucoom te krijgen?

 • Als u een verhoogde oogdruk heeft.
 • Als er in uw familie glaucoom voorkomt.
 • Als u 40 jaar en ouder bent.
 • Als u sterk verziend of bijziend bent.
 • Als u van negroïde afkomst bent.

Onderzoek

De belangrijkste onderzoeksmethoden bij glaucoom zijn:

 • Oogdrukmeting: oogdrukmeting met behulp van applanatie-methode
 • Oogspiegelen
 • Gezichtsveldonderzoek: perimetrie met de Humphrey Field Analyser
 • Gonioscopie (het beoordelen van de kamerhoek).

Wanneer er verdenking op glaucoom bestaat zullen tenminste deze vier onderzoeken worden verricht. Ook wanneer er glaucoom is geconstateerd zullen bij controles doorgaans deze vier onderzoeken worden uitgevoerd.

Behandeling glaucoom

Met een goede behandeling kan verdere beschadiging van de oogzenuw en dus van het gezichtsveld worden gestopt of vertraagd. De behandeling is er altijd op gericht de oogdruk te verlagen. In Nederland is een protocol opgesteld voor het behandelen van een te hoge oogdruk bij openkamerhoekglaucoom. Dit protocol geeft de volgorde van voorkeur weer bij de behandeling:

 • In eerste instantie worden oogdruppels voorgeschreven.
 • Men begint met een bètablokker.
 • Bij onvoldoende drukdaling wordt de bètablokker vervangen door een middel met een andere werkzame stof.
 • Indien dit onvoldoende effect heeft wordt een combinatie van middelen toegepast.
 • Indien behandeling met medicijnen onvoldoende effect heeft volgt een laserbehandeling of een operatie, de zogenoemde filtrerende operatie. Beide ingrepen hebben als doel de afvoer van het – inwendige oogvocht te verbeteren.