Garantievoorwaarden

Bij Oogwereld geniet je van een uitgebreide garantie. Volgens de wettelijke voorschriften heb je recht op kosteloze vervanging of reparatie binnen zes maanden na aankoop als er een defect optreedt aan je bril of contactlenzen. Mocht er na zes maanden een probleem ontstaan, dan kun je aanspraak maken op kosteloze vervanging of reparatie, op voorwaarde dat je kunt aantonen dat het defect niet door eigen toedoen is veroorzaakt. Bovendien bieden veel van onze optiekzaken die zijn aangesloten bij de NUVO een garantieperiode die langer is dan zes maanden. Voor meer informatie, vraag hierover in de winkel.